Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2009

zbyszekk
Play fullscreen
YouTube - GUI Evolution 1981 - 2009
Reposted byrafardeon rafardeon

November 03 2009

zbyszekk
Ukraiński Komitet Antymonopolowy zajął się gwałtownym wzrostem cen czosnku, cebuli i cytryn. Te trzy produkty polecane są Ukraińcom jako środek do walki z grypą. (...) Ukraiński Komitet Antymonopolowy twierdzi, że wzrost cen nie ma podstaw. Stworzono specjalną grupę śledczą, która ma sprawdzić sytuację z czosnkiem, cebulą i cytrynami. "Zwiększenie popytu to nie powód dla wzrostu cen" - podkreślił szef tej instytucji Ołeksandr Melnyczenko.
http://polskatimes.pl/aktualnosci/181577,ukraina-drastycznie-rosna-ceny-czosnku-cytryny-i-cebuli,id,t.html
Reposted fromczerski czerski
zbyszekk
Reposted fromkreativbetrunken kreativbetrunken viaFreXxX FreXxX

November 02 2009

zbyszekk
Play fullscreen
Vinny "fucking" Pooh - No money No honey

October 31 2009

zbyszekk
2516 8001
Reposted fromsosna sosna
zbyszekk
2521 bcdb
Reposted fromsosna sosna
zbyszekk
0971 dda5
Reposted fromsosna sosna
zbyszekk
zbyszekk
4930 8415
Reposted fromresocjalizator resocjalizator viaAluslaw Aluslaw
zbyszekk
Play fullscreen
YouTube - Perfect Ass - Nice compilation ;)

October 29 2009

zbyszekk
zbyszekk
Reposted fromradmen radmen viaAluslaw Aluslaw
zbyszekk
Przeprosiny dla Małgorzaty Kożuchowskiej w Super Ekspresie  Sąd nakazał tabloidowi opublikowanie przeprosin na łamach gazety w ramce na pół strony, pogrubioną czcionką
Reposted fromclarice clarice
zbyszekk
zbyszekk
3852 63d8
Kupię dom od radnego.
Reposted fromwebjunk webjunk

October 28 2009

zbyszekk
Play fullscreen
YouTube - Kabaret Skeczów Męczących - Hymn Euro 2012 [HQ]
zbyszekk
P is for Prefix

October 24 2009

zbyszekk
6707 20b5 500
Google will help u, even if u have frakked up all keys! 
zbyszekk
Play fullscreen
YouTube - Fail Compilation Nr 11 (August 2009)
Reposted fromjointhedarkside jointhedarkside
zbyszekk
1882 cff1 500
Reposted fromjointhedarkside jointhedarkside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl